Câmpurile de formare ale pepinierei de dud

    Tehnologiile actuale asigură obținerea puieților hibrizi de dud sub formă de vargă şi pe cale vegetativă, sub formă de tufă joasă, într-un singur an.

Pentru obținerea materialului săditor, cu trunchi mijlociu şi înalt, este necesară repicarea în câmpurile de formare ale pepinierei.

Câmpul I se înființează cu puieți vargă de un an obținuți în solarii sau prin semănare directă în câmp.

Materialul săditor trebuie şi fie cu scoarța netedă, fără vătămări sau urme de boli, cu lungimea rădăcinilor de minimum 10 cm, nedeshidratate.

Distanța de plantare se stabileşte în funcție de înălțimea de proiectare a coroanei, astfel:

 pentru dud cu tufă joasă, se repică la 60-70 cm între rânduri şi 10-15 cm pe rând, având o densitate la plantare de 140-166 mii de puieți de dud. Se utilizează şi repicarea în benzi de două rânduri distanțate la 50 cm între benzi şi 20 cm între rânduri, iar între puieți, pe rând, tot 20 cm. Se obține o densitate la plantare de 152 mii puieți de dud;

pentru dud cu trunchi mijlociu, se repică la 80 cm între rânduri şi 30 cm pe rând, cu o densitate la plantare de 41 700 puieți de dud/ha;

pentru dud cu trunchi înalt se plantează 37 037 puieți de dud/ha la distanța de 90 cm între rânduri şi 30 cm pe rând;

Repicarea în câmpul II al pepinierei se va executa toamna în regiunile cu ierni blânde, sau primăvara devreme, în terenurile umede şi cu nivelul apei freatice ridicat. Plantarea se va face pe calități, astfel ca fiecare parcelă să aibă materialul uniform.

Cantitatea de îngrăşăminte chimice se stabileşte în funcție de producția planificată şi de valorile cartării agrochimice privind conținutul solului în fosfor, potasiu şi indicele de azot. Dozele optime, în funcție de fertilitatea naturală a solului, sunt redate în tabelul următor.

Dozele optime de îngrăşăminte chimice recomandate pentru câmpul II al pepinierei de dud

Fertilitatea naturală a solului

Azot

(kg s.a.)

Fosfor

(kg s.a.)

Potasiu

(kg s.a.)

Slabă

120

100

100

Mijlocie

100

80

80

Bună

80

60

60

 Imediat după plantare, puieții se bilonează cu pământ reavăn, toamna până la 12-13 cm, iar primăvara până la 8-10 cm înălțime. Primăvara, înainte de pornirea vegetației, biloanele se desfac, iar tulpinile puieților se scurtează la doi ochi, după care se bilonează din nou, iar solul de pe intervale mobilizează printr-o praşilă superficială.

În tot cursul perioadei de vegetație, solul se menține afânat şi curat de buruieni, aplicându-se praşile repetate.

Când din tulpina scurtata la doi ochi au crescut lăstari de 12-15 cm, se suprimă toți de la bază, lăsându-se unul singur mai viguros care să fie cât mai drept şi cât mai aproape de colet.

Pentru a da posibilitatea ca tulpina să crească în înălțime, fără noduri şi răni, se vor suprima la inel atât lăstarii erbaceei anticipați, cât şi cei din zona coletului.

În câmpul I al pepinierei se proiectează şi coroana pentru duzi sub formă de tufă şi trunchi pitic. În acest scop, când lăstarul principal a atins 25-30 cm pentru tufă şi 50-60 cm pentru trunchi pitic, se taie axul favorizându-se şi dezvoltarea a 3-4 lăstari aşezați simetric în partea superioară a tulpinii. Restul lăstarilor anticipați se suprimă la inel în stare erbacee.

În cursul vegetației se aplică trei tratamente de prevenire şi combatere a bolilor cu zeamă bordeleză 0,5% sau Turdacupral 0,4%.

În cursul lunii august, se face evaluarea materialului săditor prin numărarea duzilor din 5 în 5 rânduri a 250 m lungime.

Recoltarea puieților are loc în lunile octombrie-noiembrie după ce au căzut una-două brume, cu plugul special de scos puieți. Materialul obținut se sortează, se leagă în pachete de câte 25-50 de buc., se mocirlesc şi se stratifică.

Condițiile tehnice de calitate sunt cele prevăzute în STAS 989/8-87.

Producția medie de puieți de dud este de 100 -110 mii buc. la hectar.

În general, dudul nu rezistă la stratificarea peste iarnă, motiv pentru care întreg materialul săditor destinat plantării se va livra şi planta în toamnă.

Ambalarea şi transportul duzilor se face în funcție de durata transportului, de mijloacele de transport, şi de condițiile atmosferice. Mijloacele de transport se căptuşesc pe fund şi lateral cu paie, iar dacă nu sunt acoperite trebuie să fie prevăzute cu prelate pentru a feri duzii de soare, vânt, curenți etc.

Pentru distanțe mari, duzii se ambalează în baloturi din stuf, tulpini de porumb, paie sau alte materiale.

Câmpul II provine din evoluția câmpului I din anul anterior cu puieți de dud în anul III, pentru formarea duzilor cu trunchi mijlociu (semitrunchi) şi înalt.

Lucrările din acest câmp au ca obiectiv crearea de condiții favorabile creşterii în lungime şi coacerii țesuturilor pe o lungime cât mai mare.

Lucrările de întreținere sunt cele prezentate la câmpul I, la care se mai adaugă:

- eliminarea lăstarilor anticipați, formați la subsuoara frunzelor, când acestea au 2-3 cm, înainte de începerea lignificării lor;

- operația de proiectare a coroanei are loc prin scurtarea vergii, la 80-120 cm pentru trunchi mijlociu şi 150-200 cm pentru trunchi înalt;

- când lăstarii formați la extremitatea tulpinii ating 20-25 cm, se aleg trei aşezați simetric şi cât mai viguroşi, restul suprimându-se de la bază;

     - pentru a obține un material săditor viguros şi de bună calitate, se va fertiliza cu 150-200 kg s.a./ha îngrășământ pe bază de azot primăvara înainte de pornirea în vegetație. De asemenea, se vor aplica 3-4 irigări, asigurând o cantitate de 1 500 - 2 000 m3/ha. 

- în prima jumătate a lunii septembrie se verifică, autenticitatea dudului hibrid, însemnându-se cu vopsea exemplarele cu frunza sectată care se elimină.

Producțiile realizate în majoritatea pepinierelor sunt de 30-35 mii duzi cu trunchi mijlociu şi 25-30 mii duzi cu trunchi înalt, care să corespundă prevederilor din STAS 989/8-87.