Construcții și utilaje

Condiţii minime ce trebuie asigurate de sericicultori

Index articol
Condiţii minime ce trebuie asigurate de sericicultori
Condiţii minime ce trebuie asigurate de sericicultori

  Ministerul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului din România

  Cabinet Ministru

 O R D I N    NR. 119  din   16.02.2004 privind aprobarea criteriilor pentru  atestarea eligibilităţii crescătorilor de viermi de mătase

Având în vedere prevederile articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1593/2003 privind spijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2004, producătorilor agricoli din sectorul animalier pentru creşterea producţiei animaliere şi a efectivelor de animale, în temeiul art. 3 alin. (7) litera f din Ordinul ministrului agriculturii,

pădurilor, apelor şi mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Hotărârii Guvernului nr. 1593/2003 privind sprijinul direct al statului  prin acordarea de subvenţii, în anul 2004, producătorilor agricoli din sectorul animalier pentru creşterea producţiei animaliere şi a efectivelor de animale, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,   ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului  emite următorul ordin:

Art.1.  Se aprobă criteriile pentru atestarea eligibilităţii crescătorilor de viermi de mătase cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2.  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului Ilie SÂRBU

ANEXA

C R I T E R I I  pentru atestarea eligibilităţii crescătorilor de viermi de mătase din specia Bombyx mori

1.  GENERALITĂŢI

1.1. Prezentele criterii se referă la condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească producătorul agricol, crescător de viermi de mătase din specia Bombyx mori, pentru atestarea eligibilităţii acestuia la subvenţia prevăzută la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1593/2003.

1.2. Specia de viermi de mătase, Bombyx mori este adaptată condiţiilor climaterice din ţara noastră şi valorifică eficient proteina din frunza de dud, pentru obţinerea gogoşilor crude de viermi de mătase.

Unitatea de referinţă este  cutia  -  telain  - de 10 grame  ce conţine 20.000 ouă de viermi de mătase eclozionabile, care preluate în creştere, produc minimum 20 kg gogoşi de mătase crude destinate industrializării.

Durata creşterii viermilor de mătase este de 30  - 35 zile pe o serie de creştere. Pe durata de vegetaţie a dudului se cresc 2 - 3 serii pe an.

Durata îngogoşării este de 6 – 7 zile de la urcarea larvelor pe materialele de urzire până la recoltarea gogoşilor crude de mătase.