Înfiinţarea şi îngrijirea plantaţiilor

Index articol
Înfiinţarea şi îngrijirea plantaţiilor
Organizarea și pregătirea

Criterii privind amplasarea plantaţiilor

Dudul creşte aproape pe toate tipurile de sol, cu excepția terenurilor mlăştinoase, sărăturoase sau acide.

Desigur, rezultatele cele mai bune, mai ales în ce priveşte calitatea frunzei, se vor obține de la duzii plantați pe soluri uşoare, permeabile, însorite. La noi în țară, dudul s-a cultivat aproape pe întreg teritoriul, dar a rezistat numai acolo unde a găsit asigurate condiții de temperatură, sol şi de agrotehnică.

Studiile şi cercetările sunt unanime în a aprecia, că sunt puține zone în țara noastră, în care cultura dudului să nu reuşească. Pentru creșterea dudului trebuie respectat un minimum de condiții pe care trebuie să le îndeplinească locul unde urmează a fi plantația înființată, astfel:

- amplasarea să se facă pe cât posibil mai aproape de crescătoria de viermi de mătase, pentru a nu deprecia frunza prin transporturi la distanțe mari şi a nu mări costul acesteia;

- pânza de apă freatică să se afle sub nivelul la care cresc rădăcinile, adică să fie la adâncimea minimă de 1,5-2 m;

- se vor evita cu desăvârşire terenurile sărăturoase acide, mlăştinoase, precum şi cele supuse eroziunii.

- temperatura medie zilnică de peste 13°C trebuie să se atingă mai mult de 90 zile pe an;

- când se plantează în zona dealurilor, vor fi preferate pantele uniforme, cu expoziție sud-vest sau sud. Nu se amplasează plantații de aud pe terenuri cu pericol potențial de alunecare, cu izvoare de suprafață şi nici pe cele pietroase.

Dudul are nevoie de multă lumină solară, astfel încât nu se dezvoltă bine pe pantele cu expunere nordică sau locuri umbrite.

- terenurile supuse circulației permanente a unui curent slab de aer, favorizează zvântarea frunzelor după ploi, dimineața de rouă, micşorează efectul nociv al înghețurilor.