Construcții și utilaje

Îngrășămintele și aplicarea lor

Index articol
Îngrășămintele și aplicarea lor
Gunoiul de grajd
Îngrășămintele chimice

  Nu se poate obține recoltă mare de frunză de dud de bună calitate, fără a pune la dispoziția duzilor toate substanțele nutritive, de care aceştia au nevoie în cursul perioadei de vegetație. 

    Necesitățile dudului în elemente nutritive sunt mari, pentru a putea asigura o producție ridicata de frunză. Cercetările arată că pentru obținerea unei tone de frunză, se extrag din sol circa 24 kg azot, 12 kg fosfor şi 15 kg potasiu, cantități care trebuie restituite solului, pentru a putea obține producții stabile de frunză, an de an.

Îngrăşarea anuală a plantațiilor de dud ridică procentul de apă din frunză, precum şi conținutul în substanțe proteice şi acid ascorbic, care au influență directă asupra producției de gogoşi de mătase. Totodată, constituie unul din cele mai eficace mijloace de luptă pentru mărirea rezistenței la ger, prin mărirea concentrației soluției şi a sucului celular. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât, odată cu aplicarea tăierilor pentru producerea de frunză, se înlătură un număr însemnat de lăstari împreună cu frunzele lor, care conțin cantități mari de substanțe nutritive şi care nu se mai întorc în sol prin căderea frunzelor, ca la celelalte plante.

Planul de fertilizare trebuie să cuprindă aplicarea unei doze optime de îngrăşăminte, care să depăşească cantitatea de elemente nutritive extrase de rădăcini, rămânând în sol cantități care se acumulează și constituie potențialul fertilității economice.

Natura şi, mai ales, textura solului condiționează direct dozele de îngrăşăminte. După conținutul în humus al stratului arabil, fertilitatea solului se caracterizează astfel:

Caracterizarea fertilităţii solului după conţinutul în humus al stratului arabil

Caracterizarea fertilităţii

Textura

Limite %

Mijlocie şi fină (grea)

Grosieră

 

Foarte scăzută

Scăzută

1

Scăzută

Mijlocie

1,1-2.0

Mijlocie

Mijlocie spre ridicată

2,1—3,0

Mijlocie spre ridicată

Ridicată

3,1-4,0

Ridicată

Foarte ridicată

4,1-5,0

Foarte ridicată

Extrem de ridicată

5,1-6,0

Extrem de ridicată

 

> 8,1

    Cel mai bun îngrăşământ care conține toate elementele nutritive ce trebuie restituite solului, este gunoiul de grajd. Acest îngrăşământ este deosebit de prețios prin aceea că, pe lângă substanțele sale nutritive, aduce în sol cantități mari de materie organică, humus proaspăt activ şi o mulțime de microorganisme folositoare solului. Îngrășămintele organice constituie fertilizarea de bază şi nu trebuie să lipsească din planul de îngrăşare a solului din plantațiile de dud.

Dintre îngrăşămintele organice mai des folosite sunt: gunoiul de grajd, mranița, mustul de gunoi de grajd, composturile.