Măsuri sanitar-veterinare aplicate în sericicultură

Index articol
Măsuri sanitar-veterinare aplicate în sericicultură
Efectuarea dezinfecţiilor
Dezinfecția în timpul creșterii
Măsuri sanitar-veterinare în perioada creșterii larvelor adulte

Măsuri sanitar-veterinare în perioada creşterii larvelor tinere 

Prevenirea şi combaterea bolilor ia viermii de mătase este condiţionată de respectarea tehnologiei de creştere - aspect amplu prezentat în capitolele anterioare. Însoţită de reguli de igienă şi de aplicarea dezinfecţiilor. 

Reguli de igienă

  • Amplasarea crescătoriilor în locuri care să asigure un climat corespunzător respectării tehnologiei de creştere; 
  • Menţinerea crescătoriilor şi a spaţiilor din jurul acestora în permanentă stare de curăţenie; dotarea cu filtre la intrarea în crescătorie; 
  • Dezinfectarea la intrarea în hală; 
  • Procurarea ouălor de viermi de mătase din unităţi specializate, atestate; 
  • Dotarea cu echipament de protecţie; 
  • Resturile de hrană şi dejecţiile provenite de la viermii de mătase se transportă în locuri special amenajate pentru depozitarea şi arderea lor;
  • După fiecare serie de creştere - în hale şi terenul din jurul lor este obligatorie curăţenia mecanică şi dezinfecţia cu formol în concentraţie de 3%;
  • Dezinfecţia încăperilor destinate incubaţiei şi creşterii cu 8-10 zile înainte de introducerea ouălor la incubat;

Diagnosticarea bolilor la apariţia primelor semne - expedierea de probe de larve bolnave la laborator.