Construcții și utilaje

Construcţii sericicole

Index articol
Construcţii sericicole
Construcţii existente în gospodărie
Hala sericicolă climatizată tip IFET
Cortul sericicol
Depozitele de frunză

Tipul de construcţii sau încăperile pentru creşterea viermilor de mătase diferă în funcţie de volumul creşterii şi anume de la 16 m.p. la 300 m.p. suprafaţă construită.

Întrucât construcţiile se folosesc pentru creşterea viermilor de mătase numai în perioada aprilie-septembrie, este necesar să se aibă în vedere folosirea lor în restul de timp al anului, în alte scopuri, ca de exemplu: depozite de legume, seminţe, utilaje, ateliere de ţesături, sau chiar pentru creşterea puilor de găină, în vederea rentabilizării acestor spaţii construite.

Aceste construcţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să ofere posibilitatea menţinerii şi reglării factorilor ecologici, potrivit cerinţelor biologice ale viermilor de mătase;

- să existe posibilitatea mecanizării lucrărilor de creştere a viermilor de mătase;

- să fie ieftine şi să corespundă cerinţelor sanitar-veterinare.