Îngrășămintele și aplicarea lor - Îngrășămintele chimice

Index articol
Îngrășămintele și aplicarea lor
Gunoiul de grajd
Îngrășămintele chimice

Cele mai frecvent folosite în cultura dudului sunt îngrășămintele chimice cu azot (N), fosfor (P205) şi cu potasiu (K2O).

Clasificarea îngrăşămintelor chimice în funcție de conținutul de substanță activă

 

Îngrășământul

Conţinutul în s.a. %

N

P2O5

K2O

MgO

CuO

Sulfat de amoniu

20-21

-

-

-

-

Azotat de amoniu

33-35

-

-

-

-

Uree

46,6

-

-

-

-

Superfoslat:

-

-

-

-

-

          - simplu

-

16-22

-

-

30

          - dublu

-

30-35

-

-

20

          - triplu

-

45-55

-

-

20

Sare potasică

-

-

30-40

-

-

Sulfat de magneziu

-

-

-

13-15

-

Complex I (fosfodiamoniac)

16

48

-

-

-

Complex II (+ azo­tat)

23

23

-

-

-

Nitrocalcar

17-20,5

-

-

-

-

Cele mai cunoscute şi răspândite îngrăşăminte cu azot (N) sunt următoarele:

Azotatul de amoniu conține 33-35% substanță activă de azot. Se poate folosi pe toate tipurile de sol, pe faze de vegetație în raport cu necesitățile duzilor, astfel: 1/3 din doza de azot se administrează primăvara timpuriu, înainte de pornirea în vegetație a dudului (martie), cea de a doua treime se va administra după pornirea în vegetație a dudului (aprilie), iar cea de a treia parte – după aplicarea tăierilor pentru producerea de frunză şi folosirea acesteia în creşterea viermilor de mătase (iunie).

Prin administrarea fazială a îngrăşămintelor, se realizează o concentrație mai uniformă a soluției din sol şi se aprovizionează dudul în perioadele critice şi de consum maxim (dezmugurirea, creșterea intensă a lăstarilor, refacerea rapidă a aparatului foliar după aplicarea tăierilor de producție.)

Sulfatul de amoniu conține 20-21% substanță activă de azot.

Nu se foloseşte pe solurile acide (de tip podzolic), ci numai pe cele neutre (cernoziomuri) şi bazice (calcaroase). Aplicarea lui se face toamna.

Nitrocalcamoniul (nitrocalcar) conține 17-20,5% substanță activă de azot. Are o reacție fiziologică bazică, fiind recomandat pe solurile acide sub cultivator şi, parțial, în timpul vegetației.

Ureea conține 46,6% substanță activă de azot. Se poate aplica mai ales pe solurile cu aciditate redusă, pe faze de vegetație.

 Îngrăşămintele cu fosfor (P205)

 Superfosfatul simplu se prezintă sub formă de praf sau granule albe, albe-cenuşii, cu un conținut de 16- 22% substanțe active de fosfor şi 27-30% calciu. În solurile acide se introduce şi în combinație cu calciu sau cenuşă odată cu arătura de toamnă.

 Superfosfatul concentrat se prezintă sub formă de granule albe, de 1-3 mm; conținutul în fosfor este de 40-50% s.a., fiind solubil: o parte, la 60 părți apă. Se foloseşte pe toate tipurile de sol ca îngrăşământ de bază.

 Îngrăşămintele cu potasiu K20

 Sarea potasică are un conținut între 30-40% subst. activă de potasiu. Se foloseşte pe toate tipurile de sol, dar pe cel acid trebuie dată în amestec cu 20-30 kg var. Nu se dă pe soluri sărăturoase. Potasiul pătrunde destul de greu în adâncime, la nivelul rădăcinilor, motiv pentru care se administrează odată cu lucrarea adâncă de toamnă.

 Îngrăşămintelc chimice complexe sunt alcătuite din două-trei sau mai multe elemente nutritive.

 Pentru dud sunt importante îngrășămintele complexe cu cele trei elemente – N, P, K – de tipul 13:26:13, deşi raportul între elementele nutritive nu este cel mai corespunzător pentru nevoile duzilor.

 Dozele de îngrăşăminte în funcție de fertilitatea solului sunt redate în tabelul următor:

 Dozele de îngrăşăminte recomandate în plantaţiile de dud

Fertilitatea solului

Îngrăşă­minte natu­rale t/ha

N

kg/ha

P2O5 kg/ha

K2O

kg/ha

Bună

20

120

60

60

Mijlocie

40

240

120

120

Slabă

60

480

240

180

 Cercetările efectuate în direcția stabilirii raportului optim între principalele elemente fertilizate N, P, K, au arătat că în parcelele cu dud destinate hrănirii larvelor în vârstele tinere acest raport este de 2: 1,8: 1,8 iar pentru hrănirea larvelor în vârstele adulte, de 2:1:1.

 Nivelul critic pentru plantațiile intensive de dud este considerată doza de N120 P60 K60 kg/ha pentru cernoziomuri, N240 P120 K120 kg/ha pentru podzoluri şi terenuri nisipoase.

 La duzii cu trunchi se recomandă ca în fiecare toamnă sau primăvară, în mustul zăpezii, să se administreze local sub coroana duzilor 25-50 kg gunoi de grajd, câte 2-3 kg/ha superfosfat şi sare potasică.

 Cantitatea de 4-6 kg azotat de amoniu se administrează în două reprize, şi anume: jumătate la dezmugurire (în aprilie) şi diferența, după efectuarea tăierilor pentru producerea de frunză (în iunie). Odată cu săparea duzilor, îngrăşămintele se îngroapă la 15-20 cm adâncime.

 În plantațiile de dud cu soluri moderat până la puternic acide, în special în zonele de deal cu precipitații anuale de peste 700 mm, se recomandă încorporarea în sol şi a amendamentelor.

 Caracteristicile principalelor amendamente utilizate în cultura dudului

Felul amendamentului

Conţinutul procentual în calciu exprimat în:

Solurile pe care se pot folosi

Oxid de Ca 

Carbonat de Ca 

Piatra de var

42-56

75-100

Soluri acide şi sărăturoase fără carbonat de sodiu

Var ars

95-100

175

Soluri acide argiloase

Var stins

75

131

Soluri acide argiloase

Marnă

14-42

25-75

Soluri acide nisipoase

 Cantitatea de îngrăşăminte chimice şi amendamente, care se administrează în plantațiile de dud, se va stabili pe baza cartării agrochimice a solului şi în raport cu producția de frunză şi vârsta plantației.