Întreţinerea şi exploatarea plantațiilor de dud - Întreţinerea şi lucrarea solului

Index articol
Întreţinerea şi exploatarea plantațiilor de dud
Fertilizarea
Întreţinerea şi lucrarea solului
Irigarea plantaţiilor de dud
Exploatarea raţională a plantaţiilor

Întreţinerea şi lucrarea solului în microplantaţiile de dud

Prin lucrarea raţională a plantaţiei de dud, se urmăreşte menţinerea şi creşterea permanentă a fertilităţii solului, asigurarea unui grad de afânare şi de umiditate optimă la nivelul rădăcinilor active, factori care condiţionează creşterea şi dezvoltarea corespunzătoare a dudului.

Principala lucrare căreia trebuie să i se dea cea mai mare atenţie este arătura adâncă de toamnă şi arătura de primăvară, iar în timpul vegetaţiei se vor asigura minimum două praşile manuale pe rând şi tot atâtea mecanice, pe intervalul dintre rândurile cu duzi. în nici un caz nu se va menţine solul înierbat pentru a nu crea o concurenţă pentru apă şi substanţe nutritive între duzi şi iarbă.