Construcții și utilaje

Tehnologia creşterii viermilor de mătase în ultimele două vârste

Index articol
Tehnologia creşterii viermilor de mătase în ultimele două vârste
Asigurarea temperaturii şi umidităţii în spaţiile de creştere
Asigurarea luminii în spaţiile de creştere
Asigurarea ventlației în spațiile de creștere
Asigurarea suprafeței de creștere
Rărirea larvelor
Hrănirea larvelor adulte
Îngrijirea larvelor în timpul somnurilor
Schimbarea așternutului

 Caracteristicile larvelor adulte (vârsta IV-V)

  a) Metabolism intens, în urma căruia creşterea în greutate şi lungime se face rapid. În condiţiile creşterii larvelor adulte s-a înregistrat următoarele creşteri în greutate şi lungime a acestora:

Etapa în dezvoltarea
larvelor
Greutatea larvelor Lungimea larvelor
mg rata de creștere mm rata de creștere
după somnul IV 1200 - 35 -
la maturitate 5500 4,6 70 2

b) Consum mare de frunză, care reprezintă 90-95% din necesarul de frunză pe întreaga perioadă larvară;

c) Gradul de consumabilitate a frunzei este de 60-65% din frunza administrată;

d) Necesită hrană cu un conţinut bogat în substanțe proteice, deoarece în această perioadă are loc acumularea mătăsii în glandele sericigene;

e) Preferă temperaturi scăzute, umiditate mai mică şi o bună aerisire a spaţiilor de creştere;

f) Necesită suprafeţe mari de creştere şi un consum mai mare de forţă de muncă, comparativ cu larvele tinere.