Măsuri sanitar-veterinare aplicate în sericicultură - Dezinfecția în timpul creșterii

Index articol
Măsuri sanitar-veterinare aplicate în sericicultură
Efectuarea dezinfecţiilor
Dezinfecția în timpul creșterii
Măsuri sanitar-veterinare în perioada creșterii larvelor adulte

Dezinfecţia în timpul creşterii larvelor

1) Se amplasează un filtru sanitar şi un dezinfector la intrarea în camera de creştere; ca dezinfectant se foloseşte formaldehidă 1%;

2) Toate persoanele care intră în camera de creştere trebuie să treacă prin acest filtru;

3) Toate persoanele care lucrează cu viermii de mătase vor purta halate, papuci şi trebuie să-şi spele mâinile într-o soluție dezinfectantă - hipoclorit 1%;

4) Coridoarele sălii de creştere şi incubaţie vor fi regulat dezinfectate cu formaldehidă 1 %;

5) Dezinfecţia larvelor şi a suprafeţei de creştere cu:

  • praf de var în timpul somnurilor;
  • hipoclorit 4-10% în funcţie de vârsta larvelor;
  • topsin 1 g/500 ml.