Pepiniera de dud

Index articol
Pepiniera de dud
Amplasarea
Pregătirea terenului

Organizarea pepinierei de dud

Veriga principală în realizarea programului de plantări de duzi o reprezintă, materialul săditor produs în pepiniere specializate.

   

Pepinierele de dud sunt unităţi de producţie de sine stătătoare, cu suprafeţe între 10-50 ha care asigură, în mod organizat, materialul săditor de cea mai bună calitate.

În condiţiile cerinţelor actuale de material săditor, organizarea pepinierelor şi specializarea lor capătă un caracter deosebit, date fiind cantităţile mari de material săditor ce trebuie produse într-un timp relativ scurt.

În funcţie de mărimea câmpului de formare, pepinierele au sectoare proprii sau primesc sămânţa sau alte categorii de material iniţial pentru înfiinţarea câmpurilor de formare de la alte unităţi pepinieristice.

 

 O pepinieră, complexă de dud cuprinde următoarele sectoare:

 

Plantaţii mamă elită compuse din:

  1. a.plantaţii mamă elită pentru seminceri, care furnizează fructele (dudele) necesare obţinerii sămânţei hibride. În aceste plantaţii se cultivă soiurile omologate şi autorizate în acest scop;
  2. b.plantaţii mamă speciale pentru ramuri altoi, necesare altoirii portaltoilor;
  3. c.marcotiera de dud cu plante elită autentice ce sunt autorizate şi se pretează la acest sistem de înmulţire, pentru obţinerea materialului săditor pe rădăcini proprii.

Aceste plantaţii asigură şi materialul necesar pentru înmulţirea prin butaşi.

Câmpurile de înmulţire reprezentate prin:

  1. a.şcoala de puieţi prin semănare directă în câmp cu un asolament de minimum 2 ani;
  2. b.şcoala de puieţi prin înmulţire în solarii, cu un asolament de 4-5 ani.

Câmpuri de formare reprezentate prin:

a.şcoala de pomi câmpul I cu dud hibrid şi selecţionat;

b.şcoala de pomi câmpul II cu dud hibrid, selecţionat şi altoit;

c.şcoala de pomi câmpul III cu dud hibrid şi altoit pentru formarea duzilor cu trunchi înalt;

Schema generală de producere a materialului săditor de dud într-o pepinieră completă de 50 ha este arătată în schema următoare:

schema producerii materialului saditor de dud in pepiniera

Calcularea suprafeţelor, a sectoarelor unei pepiniere, a construcţiilor, utilajelor şi în general a dotării are la bază, următorul plan anual şi de perspectivă.

Într-o pepinieră este obligatorie urmărirea îndeaproape a procesului producţiei şi înscrierea în registrul pepinierei a datelor climatice, a evidenţei asolamentelor şi secţiilor pepinierei pe parcele, precum şi mişcarea anuală a materialului săditor. Înscrierea tuturor detaliilor în registrul respectiv constituie baza de control a activităţii pepinierei şi garanţia autenticităţii materialului săditor obţinut.