Tăierile pentru producerea frunzei de dud

Index articol
Tăierile pentru producerea frunzei de dud
Tăierile în verde
Tăierile de întreținere a coroanei
Tăierile de regenerare

Tăierile pentru producerea frunzei sunt cu totul specifice dudului şi se bazează pe fenomenul ce caracterizează genul Morus, privind excitabilitatea mugurilor dorminzi.

Lăsat să-şi manifeste liber, fără intervenția omului, această capacitate biologică, dudul îşi îndeseşte coroana, ramurile se degarnisesc, frunzele rămân mici şi se deplasează către extremitățile coroanei.

Prin tăieri raționale se realizează, o concordanță perfectă între vârsta larvelor viermilor de mătase şi gradul de maturitate a frunzelor, ceea ce duce la sporirea calitativă şi cantitativă a producției de gogoşi de mătase.

 Tăierile la dud sunt oarecum, diferite de cele ale altor specii pomicole, fiind strâns legate de sistemul de exploatare şi de creştere a viermilor de mătase.

 Prin aplicarea tăierilor la dud se urmăreşte:

 - constituirea unui schelet trainic şi solid;

 - stabilirea unui echilibru între sistemul aerian şi cel radicular;

 - stabilirea unui echilibru în coroana duzilor, prin repartizarea ramurilor în raport cu spațiul, vigoarea lor şi înlăturarea ramurilor uscate şi bolnave;

 - stimularea creşterii unui număr cât mai mare de lăstari din mugurii latenți de la baza ramurilor.

 În cultura dudului, indiferent de sistemul de plantare, se aplică următoarele categorii de tăieri:

  • Tăierile în uscat;
  • Tăierile în verde;
  • Tăierile de întreținere a coroanei;
  • Tăierile de regenerare.

Tăierile în uscat, care se execută în perioada de repaus vegetativ a dudului şi sunt determinate de necesitatea asigurării cu frunză tânără de calitate pentru creşterile de viermi de mătase din seria vară-toamnă. Deoarece spre toamnă frunza de dud îşi diminuează calitatea nutritivă, creşterile repetate de viermi de mătase pot fi executate cu succes numai în cazul asigurării larvelor cu frunză de calitate superioară. În acest scop, se rezervă ca la 25-30% din numărul duzilor existenți să li se suprime toate ramurile ultimului etaj al coroanei, prin tăiere la 1-2 ochi, conform imaginii. Perioada optimă de aplicare a acestor tăieri este în lunile noiembrie-martie. Pentru menținerea unor producții ridicate de frunză de cea mai bună calitate este obligatoriu ca, pe lângă aplicarea corectă a tăierilor în perioada optimă, să se administreze îngrăşăminte organice şi minerale în doze corespunzătoare, însoțite de o lucrare rațională a solului.

Tăieri în uscat a duzilor (repaus vegetativ)

Tăieri în uscat a duzilor (repaus vegetativ)

a - înainte de tăiere; b - după tăiere în cepi de 1-2 ochi