Tehnologia de îngogoșare a larvelor mature - Sortarea gogoșilor de mătase crudă

Index articol
Tehnologia de îngogoșare a larvelor mature
Materiale de îngogoșare
Asigurarea condițiilor de mediu în timpul îngogoșării
Umiditatea optimă
Lumina
Aerul și curenții de aer
Tehnica îngogoșării larvelor
Recoltarea gogoșilor de mătase
Sortarea gogoșilor de mătase crudă

Sortarea gogoşilor de mătase crude pentru vânzare

Prin ,,gogoşi de mătase crude pentru industrializare se înţeleg gogoşile de mătase cu crisalida vie, recoltate la maturitatea comercială, adică la 7 zile de la îngogoşare, când crisalida este de culoare brun-roşcată şi prezenţa ei se percepe prin sunetul produs la clătinarea gogoşii.


Gogoşile de mătase crude pentru industrializare se livrează prin două clase de calitate.

CaracteristiciCalitatea ICalitatea a II-a
Gogoși cu conformație
(formă) și culoare
caracteristică rasei sau
hibridului % (masă) minim
-Consistența învelișului
mătăsos98


Tare
Se admit maxim
1% gogoși cu
înveliș slab98


Slabă
Se admit maxim
3% gogoși cu învelișul
foarte slab
Gogoși cu defecte mici %
(masă) maximă
4Nu se normează
Gogoși cu defecte mijlocii
(masă) maximă din care:
gogoși cu pete, atlasări,
cicatrice între 11-15 mm
din suprafața gogoșii %
(masă) maximă
3Nu se normează
Gogoși cu defecte mari %
(masă) maximă
Lipsă30
Gogoși perforate % (masă)
maximă
Lipsă2
Gogoși duble sau triple %
(masă) maximă
Lipsă2
Scama % (masă) maximă0,11
Impurități % (masă) maximăLipsă0,3
Umiditatea
* de livreare
* de referință

59-63
61

59-63
61

 Gogoşile de mătase perforate prin înfluturare, în procesul de obţinere a ouălor de viermi de mătase, constituie o categorie separată. Defectele mici, mijlocii şi mari, care se iau în considerare la încadrarea gogoşilor crude în clasele de calitate, sunt specificate în tabelul de mai jos.

Defecte miciDefecte mijlociiDefecte mari
Pete exterioare
cu dimensiuni
de 5-10 mm
Pete exterioare și din
interior între 11-15mm
până la maxim un sfert
din suprafața învelișului
gogoșii
Pete exterioare și
din interior care depășesc
un sfert din suprafața
învelișului gogoșii
Atlasări și cicatrici
cu dimensiuni de
5-10 mm
Atlasări și cicatrici cu
dimensiuni de 11-15 mm
până la un sfert din suprafața
învelișului gogoșii.
Gogoși cu cristalida moartă
înainte de etufare
Atlasări și cicatrici cu
dimensiuni de peste 15 mm

 Dacă pe o gogoaşă se constată mai multe defecte, se ia în considerare defectul cel mat pronunţat.

Atenție: Nu se admit gogoşi mucegăite.