Tipuri de plantaţii de dud

     Amplasamente pentru plantarea duzilor în vederea dezvoltării sericiculturii pot fi constituite pe:

- terenurile improprii pentru agricultură din intravilanul localităților şi din apropierea acestora;

- de-a lungul străzilor şi şoselelor;

- în lizierele însorite ale pădurilor, luminişurile, marginile poienilor, precum şi pe versanții luminați în zona dealurilor mici şi mijlocii cu pante maxime de 15°.

În funcție de condițiile pedoclimatice şi social-economice, se disting următoarele tipuri de plantații de dud:

Plantații clasice de dud cu trunchi înalt. Se caracterizează printr-o distanță de plantare de 4/4 m între pomi, când înălțimea tulpinii dudului este de 150-200 cm şi de 3/3 m în cazul duzilor cu trunchi mijlociu (80-120 cm). Coroana duzilor este sub formă de vas cu 4-5 etaje. Pe un hectar de teren se pot planta, în felul acesta, 625 duzi în primul caz, când pomii an trunchi înalt şi, 1 100 duzi în cazul în care aceştia au trunchiul mijlociu. Acest tip de plantație asigură, în al IV-lea an de la plantare, circa 35-45 kg frunză pe pom, care se poate culege pentru a furaja viermii de mătase.

Duzii au o durată de viață mai mare, iar atunci când sunt bine întreținuți, frunza este de bună calitate, deoarece fiind luminată puternic, se intensifică procesul de fotosinteză şi se acumulează o cantitate mai mare de substanțe proteice. Se recomandă în vederea plantării de-a lungul străzilor şi şoselelor, în intravilanul satelor şi spațiile zootehnice.

Plantații intensive de dud cu trunchi pitic, cu distanța de plantare între rânduri de 2,5-3 m, iar pe rând 0,5-1 m şi înălțimea trunchiului de 30-50 cm. Un hectar conține între 3 300-8 000 duzi pitici. Prezintă marele avantaj că intră în producție încă din cel de al 3-lea an de la plantare, înfrunzesc mai de timpuriu şi sunt mai productive.

Frunzele se recoltează uşor, iar pentru hrănirea larvelor de viermi de mătase în vârstele mari se pot administra lăstarii erbaceei.

Este contraindicată folosirea dudului comun în acest tip de plantație la care, pe lângă producții mici, prin aplicarea anuală a tăierilor de producție, frunza devine puternic sectată, slab consistentă şi se veștejeşte uşor.

Acest tip de plantație este cel mai indicat pentru toate zonele sericicole din țara noastră, deoarece permite, ca de pe suprafețe mici, să se obțină producții mari de frunză ieftină şi de bună calitate.

Plantații de dud sub formă de pajişte. Acestea constituie forma cea mai intensivă de cultură a dudului şi poate fi practicată acolo unde întreținerea solului se face numai manual. Înălțimea trunchiului este de 15-20 cm cu distanța de plantare a puieților de dud de 1/1 m sau 1/0,5 m atingând o densitate la hectar de 10 000-20 000 tufe de dud.

Datorită numărului mare de duzi la unitatea de suprafață, acest tip de plantație dă recolte bogate de frunză, începând din cel de al II-lea an de la plantare.

Anual, ramurile se suprimă aproape de suprafața solului încât planta are o singură îngroşare sau „pumn”, format în urma aplicării acestor tăieri pentru producția de frunză.

Plantațiile de dud sub formă de pajişte se recomandă, totodată, pentru regiunile mai reci ale țării, deoarece, având înălțimi mici, îşi desfăşoară ciclul biologic într-o perioadă mai scurtă, asigurând producții ridicate de frunză.

Cordon orizontal bilateral cu două-trei rânduri duble, distanțate la 0,5 în şi 0,75-1 m între plante pe rând.

Acest tip de plantație ocupă un spațiu mic, putând fi înființate de o parte şi alta a bordurilor, a aleilor, fără a dăuna culturilor vecine, fiind plăcute din punct de vedere peisagistic.

Garduri vii, care pot împrejmui incintele, aleile şi drumurile de acces. Se înființează cu puieți de dud plantați pe două-trei rânduri distanțate la 0,5 m şi 0,25-0,50 cm între plante pe rând. Pentru fiecare metru linear de gard viu, pe trei rânduri, este nevoie de 10-12 puieți de dud de un an.

Sistemele de plantare sub formă de cordon orizontal şi gard viu prezintă mari avantaje în creşterea viermilor de mătase, deoarece dau frunze din primul an de la plantare şi sunt uşor de realizat. Frunzele lor se culeg cu uşurință şi sunt de bună calitate pentru primele trei vârste ale viermilor de mătase.

Ocupând un spațiu mic, aceste tipuri din plantații se pot înființa în toate curțile gospodăriilor, pentru împrejmuirea grădinilor şi oriunde este nevoie de un gard despărțitor.