Factorii de mediu

Index articol
Factorii de mediu
Lumina
Apa
Solul
Simptome

FACTORII ECOLOGICI ÎN CULTURA DUDULUI

Deşi creşte pe un vast areal, gradul de dezvoltare a dudului este determinat de natura sa genetică şi condiţiile mediului înconjurător.

Necesitatea optimizării acestor factori printr-o agrotehnică diferenţiată impune cunoaşterea amănunţită a cerinţelor dudului faţă de principalii factori de mediu.

Temperatura

Dudul creşte şi rodeşte satisfăcător numai în zonele cu temperatură medie anuală de 8-10°C, cu veri călduroase (temperatura optimă ac creştere este de 28-30°C), ierni blânde (temperatura în luna cea mai rece, de 1-3°C). Pentru dud sunt dăunătoare temperaturile mai mari de 40°C, care produc arsuri pe lăstari, frunze, debilitează pomii şi provoacă moartea celulelor, cu uscarea frunzelor. Frunzele dudului sunt atacate parţial la temperatura de –0,7°C până la –1°C şi distruse total, la –2°C până la –4°C.

Îngheţurile târzii de primăvară, chiar dacă nu sunt continue, atacă mugurii şi frunzele ce se desfac, iar refacerea frunzelor are loc după 16-18 zile, din mugurii laterali.

Temperatura cea mai scăzută la care rezistă dudul este de –25°C în cazul tufelor şi –32°C în cazul dudului cu trunchi. Ramurile anuale degeră parţial la -28°C iar cele multianuale rezistă la –32°C.

Pentru majoritatea solurilor de dud este necesară o perioadă de vegetaţie de aproximativ 200 de zile, suma gradelor de temperatură necesară într-o perioadă de vegetaţie fiind de cca 3 000°C.

 

Duzii tineri, cei în declin, cei debilitaţi sau întreţinuţi necorespunzător, sunt afectaţi de ger la temperaturi superioare limitelor normale. Dăunătoare pentru dud sunt şi oscilaţiile diurne de temperatură, chiar dacă ele nu ajung la limitele critice. Aceste oscilaţii de temperatură duc la decălirea şi degerarea cambiului şi la apariţia unor plăgi sau crăpături adânci pe trunchi şi lăstari.

Primăvara, pornirea sevei la dud începe la o temperaturi medie de 6-8°C, în 24 ore, iar desfacerea mugurilor are loc la o temperatură de +12°C. La temperatura de +14°C frunzele sunt complet dezvoltate. Creşterea intensă a lăstarilor are loc la temperatura de 25 - 30°C.

Pentru a feri dudul de îngheţ nu se vor administra îngrăşăminte azotate mai târziu de jumătatea lunii iunie, evitând astfel prelungirea perioadei de vegetaţie şi intrarea dudului în iarnă, nelignificat. Se va evita, de asemenea, practicarea tăierilor la dud mai târziu de 10-15 iunie, precum şi irigarea plantelor în a doua jumătate a verii, pentru a da posibilitate lăstarilor să se lignifice complet.

Administrarea îngrăşămintelor fosfatice şi potasice, în doze corespunzătoare, grăbeşte coacerea lemnului prin acumularea intensă a hidraţilor de carbon.